บริษัท แสงสยามการช่าง จำกัด เริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆรับงานก่อสร้างที่มีมูลค่างานไม่มากนักและได้พยายามพัฒนาคุณภาพ
ของตนเอง จนเติบโตขึ้นตามลำดับ เมื่อบริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพ จึงเริ่มรับงานที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น  โดยมีวิศกรและทีมงาน ซึ่ง
ีมีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้าง ควบคุมงานด้วยตนเอง   งานส่วนใหญ่ที่ทางบริษัทฯ  ดำเนินการมีทั้ง บ้านพักอาศัย, อาคาร
สำนักงาน, อาคารโรงงาน และอพาร์ทเม้นท์


     งานก่อสร้างถือเป็นงานบริการอย่างหนึ่ง    สิ่งที่สำคัญของงานบริการคือความซื่อสัตย์สุจริต  ฉะนั้น   นโยบายหลักที่ บริษัท
แสงสยามการช่าง จำกัด   ถือปฏิบัติเสมอมาคือ  ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า  เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า มอบหมายงานให้
้ดำเนินการมาโดยตลอด

     บริษัท แสงสยามการช่าง จำกัด มั่นใจว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจและ ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการของ
เรา
 
 


ติดต่ิอ :   บริษัท แสงสยาม การช่าง จำกัด ( SAENG SIAM KARNCHANG Co., Ltd. )    
โทร. :   662-888-1479    
แฟกซ์ :   662-888-0537    
E-mail :   info@sskc.co.th